De Derde Kamer
 

De Derde Kamer

De Derde Kamer

€30

About this course

Over:

De Derde Kamer bestaat uit een gratis lespakket en een website over de Nederlandse democratie. De leskoffertjes zijn gericht op groep 7 en 8 en bestaat uit 30 werkboekjes en twee posters. Daarnaast zijn er 8 informatieve filmpjes per hoofdstuk. Ook zijn er spellen en digilessen te vinden op de website. De Derde Kamer is bedacht en gemaakt door de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in samenwerking met ProDemos.

Doelgroep:

Groep 7 en 8.

Burgerschap leerdoelen:

Vrijheid en gelijkheid

Bovenbouw leerlingen leren:

  • dat de rechtsstaat kaders biedt voor rechten en vrijheden en bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik;
Macht en inspraak

Bovenbouw leerlingen leren:

  • over gezagsdragers en politieke instituties in Nederland, Europa en de wereld;
  • over de totstandkoming en handhaving van regels in Nederland en Europa;
  • over de werking van ons politieke bestel;
Democratische cultuur

Bovenbouw leerlingen leren:

  • dat het meepraten over zaken die hen aangaan een (kinder)recht is;
  • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven;
  • in de context van de klas te proberen anderen van hun mening te overtuigen;
  • de mening van anderen in eigen woorden samen te vatten; 
  • dat mensen over onderwerpen verschillend kunnen denken; dat die verschillen soms wel, soms niet overbrugd kunnen worden, en soms ook tot spanningen en conflicten leiden;

Aangeboden door:

Organisatie