Les: Alles is Gekleurd
 

Les: Alles is Gekleurd

Les: Alles is Gekleurd

€30

About this course

Over:

Deze les gaat over het vormen, het hebben en het uiten van je eigen mening.
Deze meningen komen niet zomaar uit de lucht vallen, maar worden ergens door gevormd. Hoe werkt dat nou precies?

We gaan aan de slag met meningen. We bekijken hoe divers meningen over een gekozen onderwerp kunnen zijn en hoe iedereen daar in de klas over denkt.

Doelgroep:

Groep: 5 t/m 8

Burgerschap leerdoelen:

Vrijheid en gelijkheid

Onderbouw leerlingen leren:

  • dat zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de geldende afspraken in de klas.
Democratische cultuur
Onderbouw leerlingen leren:
  • dat de ander ook een stem en mogelijk een ander gezichtspunt heeft; leren hier naar te luisteren en vragen te stellen om meer over de ander en zijn of haar gezichtspunt te weten te komen.
  Bovenbouw leerlingen leren:
  • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven;
  • dat mensen over onderwerpen verschillend kunnen denken; dat die verschillen soms wel, soms niet overbrugd kunnen worden, en soms ook tot spanningen en conflicten leiden.
Denk- en handelwijzen
Onderbouw leerlingen leren:
  • eenvoudige taken en problemen zelfstandig en in overleg uit te voeren en op te lossen met inachtneming van de geldende afspraken;
  • anderen waar te nemen als mensen met eigen gevoelens en gedachten, daar uitdrukking aan te geven en er rekening mee te houden.
  Bovenbouw leerlingen leren:
  • begrijpelijke argumenten te geven voor hun meningen of overtuiging en verbanden te leggen tussen hun eigen overtuigingen en die van anderen.

Ervaring:

“Leuke creatieve les om de verschillende meningen in de groep letterlijk in beeld te brengen.”

- Docent

Belangrijke informatie:

Klik-klare les voor het smartbord om als leerkracht meteen mee aan de slag te gaan.

Aangeboden door:

Organisatie