Mode Ondernemers
 

Mode Ondernemers

Mode Ondernemers

€30

About this course

Over:

De kinderen ontwerpen, maken en verkopen hun eigen collectie van afgedankte kleding. Ze leren o.a. waar kleding van gemaakt wordt en door wie. Zo onderzoeken ze het productieproces en de productieketen. Ze krijgen lessen over marketing, pitchen en budgetteren en ontwerpen en maken hun eigen collectie met hulp van een kleding ontwerper. Ze pitchen hun kledinglijn voor een bankier en werken toe naar de (Kl)eerlijke Modemarkt, waar de kinderen hun zelfontwikkelde items verkopen!

Doelgroep:

Groep 3 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen:

Macht en inspraak

Bovenbouw leerlingen leren:

  • over rollen van en verhoudingen tussen mensen op school, in de buurt en in het land;
Democratische cultuur

Bovenbouw leerlingen leren:

  • hun mening te verwoorden en daar eenvoudige argumenten voor te geven;
  • in de context van de klas te proberen anderen van hun mening te overtuigen;
     
Solidariteit

Bovenbouw leerlingen leren:

  • taken uit te voeren of problemen op te lossen met respect voor de afspraken die onderling gemaakt zijn;
Duurzaamheid

Bovenbouw leerlingen leren:

  • na te denken over de mate waarin jij samen met anderen keuze hebt in vragen rond duurzaamheid;
  • kritisch na te denken over hun eigen gedrag en keuzes van anderen en het effect daarvan op de leefomgeving, dichtbij en veraf, nu en later;
Globalisering

Bovenbouw leerlingen leren:

  • over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld: productie, consumptie, ecologie, cultuur, media en migratie;
Denk- en handelwijzen

Bovenbouw leerlingen leren:

  • zich in een aantal verschillende communicatieve situaties zoals kringgesprek, vergadering en dialoog te houden aan regels van gespreksvoering; gericht vragen te stellen, hun mening te verwoorden en te reageren op standpunten en inzichten van anderen;
 

Ervaring:

“De afsluitende mode show was heel erg leuk. De hele aula was vol met ouders en kinderen uit andere groepen die wilden zien waar mijn groep aan had gewerkt.”

- Leerling, groep 8

Aangeboden door: