Move Maatje
 

Move Maatje

Move Maatje

€30

About this course

Over:

Move Maatje helpt basisschoolleerlingen in de stap naar de middelbare school. In zes lessen doen een kind en een vrijwilliger samen opdrachten om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar de middelbare school.

Doelgroep:

Groep 8.

Burgerschap leerdoelen:

Identiteit

Bovenbouw leerlingen leren:

  • te duiden wat ze denken, doen, willen en willen worden, en daar gepast naar handelen;
  • te benoemen wat ze al goed kunnen en wat ze nog beter onder knie willen krijgen, ook in het licht van het onderwijs dat ze na de basisschool willen volgen;
Denk- en handelwijzen

Bovenbouw leerlingen leren:

  • voor zichzelf en samen doelen te stellen en werkwijzen te bepalen; handelingsopties te onderzoeken, daar keuzes in te maken en daar zo mogelijk gevolg aan te geven;
 

Aangeboden door:

Organisatie