Designathon Works

Designathon Works

Organisatie

Alle kinderen betrokken bij het ontwerpen van hun toekomstige wereld en de vaardigheden hebben om dit te doen.

Stichting Designathon Works voorziet een wereld waarin alle kinderen betrokken zijn bij het ontwerpen van hun toekomstige wereld en de vaardigheden hebben om dit te doen. Wij maken geen onderscheid tussen de sociaal-economische achtergrond en ontwikkeling van kinderen, want alle kinderen hebben vaardigheden nodig om goed te kunnen presteren in een heel snel veranderende toekomst. Deze visie wordt bereikt door het verspreiden van de unieke educatieve projecten die gemakkelijk aansluiten bij ontwerpend leren les, en dagen kinderen uit om actuele wereldproblemen aan te pakken. Tijdens de les ontwikkelen leerlingen kennis over maatschappelijke en milieukwesties zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, en doen diverse 21e-eeuwse vaardigheden op zoals creatief denken, communiceren en samenwerken.