Fawaka Ondernemersschool

Fawaka Ondernemersschool

Organisatie

Kinderen leren ondernemen met oog voor de wereld en de mensen met wie ze die delen.

Bij Fawaka Ondernemersschool leren kinderen ondernemen met oog voor de wereld en de mensen met wie ze die delen (duurzaam ondernemen dus). Ondernemen is een geweldige manier om te leren doorzetten, beslissen, aanpakken en aanpassen. Een mooie manier om een duurzamere samenleving te maken, omdat het niet alleen over praten maar ook over doen gaat.

Onze ambitie is om álle kinderen in Nederland, ongeacht de wijk waarin ze opgroeien, hun manier van leren, of hun achtergrond te bereiken.