Stichting Nederlands Debat instituut

Stichting Nederlands Debat instituut

Organisatie

Het is onze missie om te zorgen dat kinderen en jongeren overtuigender durven spreken, zorgvuldiger leren luisteren en altijd nieuwsgierig blijven naar de ideeën van anderen.

Al bijna 25 jaar is het onze missie om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren overtuigender durven spreken, zorgvuldiger leren luisteren en altijd nieuwsgierig blijven naar de ideeën van anderen. Dat doen we door het organiseren van landelijke debattoernooien, het geven van debattrainingen in de klas, het verzorgen van nascholing aan docenten en het ontwikkelen van lesmateriaal. We werken op honderden scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Met onze methodes en ons lesmateriaal dragen we bij aan democratische burgerschapsvorming.

 

Stichting Nederlands Debat instituut maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid en Burgerschapsonderwijs (SKB)