Digitale vaardigheden
 

Digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden

€30

About this course

Over:

Met de digitale geletterdheid leerlijn van Schoolblocks stoom je jouw leerlingen klaar voor de digitale maatschappij van nu en de toekomst. Leerlingen die zelfstandig en creatief kunnen werken met de enorme rijkdom en uitdagingen die de digitale wereld ze te bieden heeft: dat is waar digitale geletterdheid over gaat.

Doelgroep:

Groep 5 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen:

Digitaal samenleven

Onderbouw leerlingen leren:

 • verschillende vormen van (media)boodschappen te (her)kennen;
 • verschillende functies, primaire doelstellingen en de reikwijdte van media te herkennen;
 • hun eigen mediagebruik (type, duur, frequentie) te onderzoeken;
 • over de invloed van mediaboodschappen op hun leefwereld.

 

Bovenbouw leerlingen leren:

 • dat bij digitaal communiceren ook omgangsregels gelden en kunnen deze toepassen;
 • hun eigen mediagebruik te onderzoeken, zich bewust te worden van de gevolgen en van de ethische aspecten hiervan;
 • de betrouwbaarheid van digitale informatiebronnen te onderzoeken en de verschillen tussen betrouwbare en niet-betrouwbare informatiebronnen te benoemen;
 • de gevolgen van digitaal communiceren en discussiëren voor henzelf en voor anderen te onderzoeken;
 • over verschillende vormen van media(boodschappen), de toegang daartoe en hun invloed op hun eigen leefstijl en die van anderen;
 • zorg te dragen voor eigen digitale veiligheid en die van anderen.
Technologisch burgerschap

Onderbouw leerlingen leren:

 • verschillende toepassingen van technologie in het dagelijkse leven te herkennen;
 • over de invloed van technologie op henzelf en op de eigen leefomgeving;
 • veranderingen te verkennen die technologische ontwikkelingen teweeg kunnen brengen in hun eigen leefomgeving, nu en straks.

 

Bovenbouw leerlingen leren:

 • verschillende toepassingen van technologie in het dagelijkse leven en in de samenleving onderzoeken;
 • over de invloed van technologische ontwikkelingen op hun dagelijkse leven, het eigen gedrag en de mogelijkheden tot vrije keuzes;
 • (on)gewenste invloeden en (on)bedoelde effecten van technologie in de eigen omgeving te onderzoeken en daarover in dialoog te gaan.

Ervaring:

"Sinds vorig schooljaar maken we gebruik van de lessen van Schoolblocks op het gebruik van digitale vaardigheden. In de lessen besteden we onder andere aandacht aan mediawijsheid, online omgangsvormen, ICT en design. De lessen zijn didactisch goed en we zijn als school erg tevreden over de samenwerking, maar belangrijker; de leerlingen zijn erg enthousiast!"

- Paul de Heer, docent groep 7, Professor Casimirschool Voorburg

Aangeboden door:

Organisatie