Missie Plasticvrij Land & Water
 

Missie Plasticvrij Land & Water

Missie Plasticvrij Land & Water

€30

About this course

Over:

Ons interactief online programma neemt kinderen van groep 7 & 8 in vier leuke lessen van maximaal een uur mee op Missie Plasticvrij Land & Water. Als het programma is afgerond, ga je met de klas 2.25 uur het water op om zoveel mogelijk plastic uit het water te vissen op onze plasticvisboten gemaakt van PET flesjes uit de grachten!

Doelgroep:

Groep 7 en 8.

Burgerschap leerdoelen:

Vrijheid en gelijkheid

Bovenbouw leerlingen leren:

  • over het belang van regels en afspraken thuis en op school en deze te vergelijken met die in de publieke ruimte;
  • hoe de basiswaarden tot uiting komen of kunnen komen in de eigen klas- en schoolcontext en in de omgeving.
Solidariteit

Bovenbouw leerlingen leren:

  • taken uit te voeren of problemen op te lossen met respect voor de afspraken die onderling gemaakt zijn;
Duurzaamheid

Bovenbouw leerlingen leren:

  • na te denken over de mate waarin jij samen met anderen keuze hebt in vragen rond duurzaamheid;
  • kritisch na te denken over hun eigen gedrag en keuzes van anderen en het effect daarvan op de leefomgeving, dichtbij en veraf, nu en later;
  • na te denken over mogelijke oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken, eventueel met gebruikmaking van de sustainable development goals (SDG)' of andere duurzaamheidsdoelstellingen.
Globalisering

Bovenbouw leerlingen leren:

  • over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld: productie, consumptie, ecologie, cultuur, media en migratie;
  • te onderzoeken wat de beschikbaarheid van producten uit de hele wereld en de bereikbaarheid van andere werelddelen voor hen betekent; wat het voor anderen kan betekenen voor wie die beschikbaarheid en bereikbaarheid niet vanzelfsprekend zijn;
Technologisch burgerschap

Bovenbouw leerlingen leren:

  • over de invloed van technologische ontwikkelingen op hun dagelijkse leven, het eigen gedrag en de mogelijkheden tot vrije keuzes
  • (on)gewenste invloeden en (on)bedoelde effecten van technologie in de eigen omgeving te onderzoeken en daarover in dialoog te gaan.

Ervaring:

“We willen jullie heel erg bedanken voor het varen en daarbij bewustwording van het plastic dat in de grachten drijft. Het was goed georganiseerd en de schippers, ook al hadden ze het soms zwaar......, waren heel enthousiast en flexibel. Er zal zeker een zaadje geplant zijn bij de kinderen en we wensen jullie nog veel succes met de foundation.”

- leerkracht, groep 8

Belangrijke informatie:

Plastic Whale Foundation heeft een online educatieprogramma en daarna een plasticvisvaart door de Amsterdamse grachten. Dit is voor scholen die in de buurt van Amsterdam gevestigd zijn i.v.m. tijden waarop plastic gevist gaat worden. Daarnaast zijn er verschillende landclean-up mogelijkheden ook met een online les of fysieke gastles. Deze kunnen door heel Nederland gegeven worden.

Aangeboden door: