Plastic Lab
 

Plastic Lab

Plastic Lab

€30

About this course

Over:

Op speelse wijze leren deelnemers meer over het potentie van plastic afval. Zij ervaren hoe er van plastic doppen sleutelhangers gemaakt kunnen worden met machines die bruikbaar zijn in de klas. Via de creatieve methodes van Lang Leve Plastic worden leerlingen aangesproken als product ontwerper van hun eigen plastic afval.

Doelgroep:

Groep 5 t/m 8.

Burgerschap leerdoelen:

Duurzaamheid

Onderbouw leerlingen leren:

 • duurzame keuzes en gedrag te herkennen aan voorbeelden uit de eigen omgeving.

 

Bovenbouw leerlingen leren:

 • de betekenis van de begrippen People, Planet, Prosperity (PPP) aan de hand van voorbeelden te herkennen en te beschrijven;
 • welke spanningen er zijn tussen de waarden en belangen die aan People, Plant, Prosperity verbonden zijn, en de invloed van die spanningen op de leefomgeving, dichtbij en veraf, nu en later;
 • na te denken over de mate waarin jij samen met anderen keuze hebt in vragen rond duurzaamheid;"
 • na te denken over de mate waarin jij samen met anderen keuze hebt in vragen rond duurzaamheid;
 • kritisch na te denken over hun eigen gedrag en keuzes van anderen en het effect daarvan op de leefomgeving, dichtbij en veraf, nu en later;
 • na te denken over mogelijke oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken, eventueel met gebruikmaking van de sustainable development goals (SDG)' of andere duurzaamheidsdoelstellingen.
Technologisch burgerschap

Onderbouw leerlingen leren:

 • verschillende toepassingen van technologie in het dagelijkse leven te herkennen;
 • over de invloed van technologie op henzelf en op de eigen leefomgeving;
 • veranderingen te verkennen die technologische ontwikkelingen teweeg kunnen brengen in hun eigen leefomgeving, nu en straks.

 

Bovenbouw leerlingen leren:

 • verschillende toepassingen van technologie in het dagelijkse leven en in de samenleving onderzoeken.
 • over de invloed van technologische ontwikkelingen op hun dagelijkse leven, het eigen gedrag en de mogelijkheden tot vrije keuzes
 • (on)gewenste invloeden en (on)bedoelde effecten van technologie in de eigen omgeving te onderzoeken en daarover in dialoog te gaan.

Ervaring:

“Sinds de les over plastic zie ik plastic afval niet meer als troep op de grond, maar als grondstof waar wij dingen mee kunnen maken"

- Leerling groep 7, basisschool Voorburg

Aangeboden door:

Organisatie