Diversion

Diversion

Organisatie

Wij ontwikkelen concrete oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

Diversion is een bureau voor maatschappelijke innovatie. Wij ontwikkelen concrete oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Met onze programma’s helpen we organisaties in de publieke en private sector in te spelen op de voortdurende veranderingen in de samenleving en zo hun maatschappelijke impact te vergroten. Met ons landelijke netwerk van peer educators (jonge rolmodellen), investeren we in maatschappelijk leiderschap en ondersteunen we het onderwijs. De peer educators gaan in de klas het gesprek aan met leerlingen en studenten over maatschappelijke thema’s die in de (culturele) taboesfeer liggen of politiek gevoelig kunnen zijn, zoals armoede en schulden, discriminatie, religieuze en seksuele diversiteit en psychische gezondheid.