Fawaka Wereldburgerschap

Fawaka Wereldburgerschap

Organisatie

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak voor (wereld)burgerschapsonderwijs.

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak om aan ‘burgerschap’ invulling te geven met ‘WereldBurgerschap’. Onze aanpak sluit aan bij de nieuwe wetgeving rondom burgerschapsonderwijs, bij verwachte veranderingen in het onderwijscurriculum en bij internationale afspraken zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.