Stichting Move

Stichting Move

Organisatie

MOVE: Verbindt en verruimt blikken!

MOVE: VERBINDT EN VERRUIMT BLIKKEN!

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen.

In al onze projecten staat ontmoeting centraal: kinderen, jongeren en studenten ontdekken samen andere leefwerelden en verbreden hun perspectief. Bubbels breken en de afstand tussen mensen verkleint. Move verbindt en verruimt blikken!

 

Stichting Move maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid en Burgerschapsonderwijs (SKB)