Stichting WIMW

Stichting WIMW

Organisatie

Welkom in Mijn Wijk brengt verschillende leefwerelden bij elkaar.

Stichting WIMW heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de Nederlandse samenleving door het ontmoetingsprogramma Welkom in mijn Wijk. In Welkom in Mijn Wijk kijken kinderen verder dan hun eigen school of wijk. Het uitwisselingsprogramma voor bovenbouwers van basisscholen brengt leerlingen uit verschillende leefomgevingen bij elkaar, door middel van echte ontmoetingen.